Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ-ΜΑΣΚΕΣ FULL-FACE» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΨΜ346907Θ-Ρ5Σ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ-ΜΑΣΚΕΣ FULL-FACE» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:16:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΜ346907Θ-Ρ5Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου