ΧΕ-295 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022 – ΑΔΑ: 9ΠΩΡ46907Θ-33Ρ

Θέμα: ΧΕ-295 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:49:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΩΡ46907Θ-33Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου