ΧΕ-261 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 223/2022 – ΑΔΑ: 9ΠΕ846907Θ-ΑΝΠ

Θέμα: ΧΕ-261 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 223/2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:51:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΕ846907Θ-ΑΝΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου