ΧΕ-223 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022 & ΧΕ 1867/2022 – ΑΔΑ: 9ΠΔΖ46907Θ-536

Θέμα: ΧΕ-223 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022 & ΧΕ 1867/2022
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:16:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΔΖ46907Θ-536
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου