Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΠΑ646907Θ-6ΦΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 12:10:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΑ646907Θ-6ΦΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου