ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ – ΑΔΑ: 9ΟΥΛ46907Θ-ΩΛΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 11:09:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΥΛ46907Θ-ΩΛΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου