Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ251/2022 Π8Θ5 ΚΨΥ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 9ΟΨΖ46907Θ-42Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ251/2022 Π8Θ5 ΚΨΥ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 01/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2023 09:44:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΖ46907Θ-42Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου