Π4ΘΕΗΔ2-2023 – ΑΔΑ: 9ΝΝ746907Θ-ΩΤΨ

Θέμα: Π4ΘΕΗΔ2-2023
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 15:04:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΝ746907Θ-ΩΤΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου