ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ 2023 ΓΙΑ ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ – ΑΔΑ: 9Μ8Λ46907Θ-Χ47

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ 2023 ΓΙΑ ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 13:06:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ8Λ46907Θ-Χ47
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου