ΧΕ-316 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 570/2021 & ΧΕ 1711/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2083/2022 ) – ΑΔΑ: 9ΛΦ146907Θ-3Σ2

Θέμα: ΧΕ-316 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 570/2021 & ΧΕ 1711/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2083/2022 )
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:26:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΦ146907Θ-3Σ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου