Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 472/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΦΥΡ46907Θ-Ψ2Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 472/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 11:12:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΥΡ46907Θ-Ψ2Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου