ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΔΑ: 9ΦΕΚ46907Θ-4ΤΖ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:38:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΕΚ46907Θ-4ΤΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου