Π6Θ4-2023 – ΑΔΑ: 9Ε2Ο46907Θ-ΞΕ5

Θέμα: Π6Θ4-2023
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 10:24:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε2Ο46907Θ-ΞΕ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου