Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 25mm – ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 28mm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΔΥ446907Θ-Α93

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ
ΚΥΚΛΙΚΟΣ 25mm – ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 28mm» για την λειτουργία
του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:01:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΥ446907Θ-Α93
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου