Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.403 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Δ5146907Θ-5Ω6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.403 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 12:44:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ5146907Θ-5Ω6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου