ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΑΔΑ: 9ΑΛΤ46907Θ-ΥΛ7

Θέμα: ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ημερομηνία: 29/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2023 14:43:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛΤ46907Θ-ΥΛ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου