ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 99ΖΑ46907Θ-ΛΟΘ

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 14:33:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΖΑ46907Θ-ΛΟΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου