ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 99Ζ746907Θ-4ΟΑ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 15:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99Ζ746907Θ-4ΟΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου