Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΟΘΟΝΗ 23.8’’» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 99ΡΟ46907Θ-ΖΩΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΟΘΟΝΗ 23.8’’» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 10:51:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΡΟ46907Θ-ΖΩΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου