Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 97ΒΦ46907Θ-7Σ4

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 10:33:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΒΦ46907Θ-7Σ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου