ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΔΑ: 97ΩΑ46907Θ-1Ι1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 12:54:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΑ46907Θ-1Ι1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου