ΧΕ-228 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 625/2022 & ΧΕ 1643/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1933/2022 ) – ΑΔΑ: 97Η646907Θ-ΦΙΝ

Θέμα: ΧΕ-228 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 625/2022 & ΧΕ 1643/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1933/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:16:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Η646907Θ-ΦΙΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου