Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 24ΩΡΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 97ΑΑ46907Θ-ΒΛΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 24ΩΡΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 12:41:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΑΑ46907Θ-ΒΛΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου