ΧΕ-322 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 974Υ46907Θ-ΜΥΖ

Θέμα: ΧΕ-322 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 14:13:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 974Υ46907Θ-ΜΥΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου