Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ75/2023 Π4Θ9 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΠΛΕΓΜΑΤΑ " . από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE (3431/2022) – ΑΔΑ: 96Ζ146907Θ-3Τ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ75/2023 Π4Θ9 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΠΛΕΓΜΑΤΑ " .
από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE (3431/2022)
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 09:35:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Ζ146907Θ-3Τ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου