ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΔΑ: 924Ο46907Θ-ΖΩΟ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:40:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 924Ο46907Θ-ΖΩΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου