Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΙΔΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 908Λ46907Θ-ΦΝΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΙΔΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 11:35:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 908Λ46907Θ-ΦΝΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου