Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 118/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 903Τ46907Θ-ΤΝ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 118/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 14:45:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 903Τ46907Θ-ΤΝ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου