ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ- ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΘΕ 55-67 ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ – ΑΔΑ: 6ΖΛΧ46907Θ-Ω2Π

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ- ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΘΕ 55-67 ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 12:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΛΧ46907Θ-Ω2Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου