ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ MIA ΟΘΟΝΗ 24 ΙΝΤΣΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ". – ΑΔΑ: 6Ζ7Μ46907Θ-Θ2Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ MIA ΟΘΟΝΗ 24 ΙΝΤΣΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 09:18:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ7Μ46907Θ-Θ2Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου