Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 100/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΥΣΚ46907Θ-4ΚΠ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 100/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 08:27:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΣΚ46907Θ-4ΚΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου