ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ – ΑΔΑ: 6ΥΩ146907Θ-00Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 09:43:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩ146907Θ-00Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου