Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ (EXTRAL)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΞΔΨ46907Θ-Χ1Α

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ.
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ (EXTRAL)» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 08:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΔΨ46907Θ-Χ1Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου