Ορισμός Προϊσταμένων και Προσωρινών Προϊσταμένων στα ιατρικά τμήματα/μονάδες του Γ.Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6Ξ9Ψ46907Θ-ΒΑΣ

Θέμα: Ορισμός Προϊσταμένων και Προσωρινών Προϊσταμένων στα ιατρικά τμήματα/μονάδες του Γ.Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 09:00:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ9Ψ46907Θ-ΒΑΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου