Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 607/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ξ2Λ46907Θ-4ΝΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 607/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 13:22:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ2Λ46907Θ-4ΝΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου