Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 470/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΒΣΥ46907Θ-ΓΟΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 470/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2023 11:16:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΥ46907Θ-ΓΟΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου