Π4ΘΕΗΔ12-2023 – ΑΔΑ: 6ΒΚΩ46907Θ-ΞΝ1

Θέμα: Π4ΘΕΗΔ12-2023
Ημερομηνία: 07/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2023 12:34:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΚΩ46907Θ-ΞΝ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου