Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 62/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΒΓΤ46907Θ-Ω9Ε

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 62/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 09:00:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓΤ46907Θ-Ω9Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου