ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ – ΑΔΑ: 6ΤΛΝ46907Θ-1ΦΗ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 08:37:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΛΝ46907Θ-1ΦΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου