περίληψη σύμβασης ειδικευόμενης ιατρού – ΑΔΑ: 6ΘΧΝ46907Θ-ΤΔΧ

Θέμα: περίληψη σύμβασης ειδικευόμενης ιατρού
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 08:26:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΧΝ46907Θ-ΤΔΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου