Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 704/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Θ0Σ46907Θ-7ΦΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 704/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 09:50:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0Σ46907Θ-7ΦΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου