αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 6ΤΔΩ46907Θ-ΔΒΕ

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 08:23:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΔΩ46907Θ-ΔΒΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου