ΧΕ-321 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2067/2022 – ΑΔΑ: 6Τ8Δ46907Θ-ΟΦ5

Θέμα: ΧΕ-321 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2067/2022
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2023 12:25:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ8Δ46907Θ-ΟΦ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου