ΧΕ-384 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΣΠΞ46907Θ-9ΔΣ

Θέμα: ΧΕ-384 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:09:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΠΞ46907Θ-9ΔΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου