ΧΕ-297 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ PH " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΣΑ046907Θ-898

Θέμα: ΧΕ-297 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ PH " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 12:56:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑ046907Θ-898
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου