Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 445/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΡΕΓ46907Θ-ΗΘ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 445/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 14:17:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΓ46907Θ-ΗΘ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου