ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ – ΑΔΑ: 6ΠΞΒ46907Θ-9ΛΩ

Θέμα: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:24:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΞΒ46907Θ-9ΛΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου