Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 605/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΨΥΔ46907Θ-ΑΨ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 605/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 09:04:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΥΔ46907Θ-ΑΨ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου