ΧΕ-442 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 821/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1971/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΨΘΕ46907Θ-ΝΟΔ

Θέμα: ΧΕ-442 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 821/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1971/2022 )
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:59:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΕ46907Θ-ΝΟΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου