περίληψη σύμβασης ειδικευόμενης ιατρού – ΑΔΑ: 6ΨΡ446907Θ-Δ5Π

Θέμα: περίληψη σύμβασης ειδικευόμενης ιατρού
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 08:38:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΡ446907Θ-Δ5Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου